2012-07-09

Krav frå Staten

Du veit du har sittet pal foran PCen litt for lenge når du har lest så mange kommentarar på nettavisene at det er heilt naturleg å si til Mannen at vi har fått brev frå den sosialistiske feministstaten med beskjed om at vi er tvunge til å finne eit namn til Toern.

Alternativet (altså det som ikkje krev planleging i form av nedlasting, opptaksplanlegging eller berre det å finne ein fornuftig serie å sjå på) er å sjå dokusåper. Og det føles strengt tatt berre marginalt meir utfordrande for hjernecellene.

Og sånn går no dagan...